• yourholypope
 • Suzi
 • plaasticine
 • Ziolooo
 • ShittyKitty
 • kompleksdziury
 • foolishness
 • kjuroman
 • BloodyPierrot
 • wastedspace
 • pralina
 • melatar
 • inkarasz
 • autostimulace
 • lugola
 • braknazwy
 • rotfl
 • Lolo-and-box-imagination
 • marrgarret
 • destroy
 • melan
 • bokm
 • six-eyes-from-hell
 • theluckyone
 • lapkaKot
 • OnTheRun
 • olika
 • no-longer-kore
 • pmbw
 • haemoglobin12
 • s0ulbitch
 • section
 • Alexzandra
 • halucynacje
 • policzdobraczas
 • agp
 • MitreSquareMurder
 • lonelinessisthekey
 • grumpy
 • nuwanda
 • Agnesagnes
 • dichotomos
 • inaczej
 • wherever-i-may-roam
 • freeonlineebooks
 • freepdfebook
 • venlafaxine
 • nicepdfsearch
 • angelsdemon
 • crux
 • Black-Eyed
 • guyver
 • FutrzaQ
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3621 f19c 500
Reposted frommrrru mrrru vianineinchnails nineinchnails
8411 557b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIMS IMS
Grunt to uniknąć nadinterpretacji. Nadinterpretacja to zło.
— B
Reposted frombiedrona biedrona viatarczyn tarczyn
8261 ca6a 500

awesome-picz:

Puppies That Can Sleep Anywhere And Anytime

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viabanshe banshe
5960 3b95
Reposted frombanitka banitka viabanshe banshe
3718 d0be 500
Reposted from1923 1923 viaingrim ingrim

Każdy z nas jest mordercą. Każdy z nas albo zabił jakieś uczucie w innych, albo zabił coś w samym sobie.

Reposted frommefir mefir viabanshe banshe
Reposted frommayamar mayamar viabanshe banshe
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viawarkocz warkocz
6429 8296 500
Reposted fromwypierdalac wypierdalac viawarkocz warkocz
6034 a678
Reposted fromsaku saku viawarkocz warkocz
6905 cb3f
Nie należy nigdy upijać się na smutno ani kochać się dla zabicia zmartwień, w obu przypadkach bowiem mamy potem straszliwego kaca.
— Wisłocka
Reposted fromzapachsiana zapachsiana vianergo nergo
Może pewnego dnia zadzwonisz i powiesz, że także ci przykro.
— “From the Dining Table”, Harry Styles
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianergo nergo
"Milczeniem zablokowaliśmy drogi do siebie. Nikt nie pomyślał o 'objeździe, więc każde z nas wyruszyło w innym kierunku. Do innych dłoni, ramion, ust. Może kiedyś spotkamy się w uczuciowym korku, ale nigdy nie dotrzemy do siebie".
— Alicja Kostrzak
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar vianergo nergo
4179 cc97
Reposted fromkrzysk krzysk viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl